Testamentair bewind

Bij testamentair bewind wordt het nagelaten vermogen beschermd. U kunt hiervoor kiezen als u niet wilt dat de erfgenaam alles beheert. Denk aan situaties waarin de erfgenaam jong is, schulden heeft of niet verantwoord met geld om kan gaan. Een bewindvoerder beheert dan de erfenis conform uw laatste wil.

Wij voeren uw testament uit zoals u wenst

Uw nalatenschap verdient zorgvuldige afhandeling volgens úw wensen. Als onafhankelijk en betrouwbaar testamentair bewindvoerder kan Novo Bescherming die wens voor u waarmaken. Zo zorgen we ervoor dat uw laatste wil gerespecteerd wordt en uw nalatenschap conform úw specifieke instructies wordt beheerd.

In deze situaties komt testamentair bewind goed van pas:

  • Minderjarige erfgenamen: U wilt dat uw kinderen pas over hun erfenis beschikken als ze daar klaar voor zijn. Wij beheren de nalatenschap en dragen die over wanneer u dat wenst.
  • Erfgenamen die moeite hebben verantwoord met geld om te gaan: Wij beschermen erfgenamen tegen verkeerde financiële beslissingen.
  • Langdurige nalatenschappen: Bij complexe nalatenschappen die langdurig beheer vereisen, voeren wij uw wensen altijd uit.
  • Personen met een beperking: Voor erfgenamen met een mentale of fysieke beperking beheren wij de erfenis op maat.
Testamentair bewind

Persoonlijk vermogensbeheer op maat

Jan is met pensioen en heeft spaargeld opgebouwd. Als weduwnaar met een meerderjarige zoon wil hij voorkomen dat zijn zoon ineens over een groot geldbedrag kan beschikken.

Bij de notaris heeft Jan daarom geregeld dat zijn zoon jaarlijks een deel van de erfenis ontvangt. Novo Bescherming is op de hoogte van deze afspraak en zal het vermogen beheren zoals Jan wenst.

Testamentair bewind